ایمپرشن سیتولوژی یک نوع نمونه برداری سطحی، غیرتهاجمی و ایمن است که طی آن از فیلتر سلولز استات (به صورت کاغذ یا غشاهای ویژه) برای برداشتن لایه های سطحی اپی تلیوم از سطح چشم استفاده می شود. سپس سلولهای برداشته شده را می توان تحت ارزیابی های بافتی، ایمونوهیستوشیمی یا آنالیز ملکولی قرار داد. عمده کاربردهای ایمپرشن سیتولوژی تشخیص بدخیمی های سطح چشم به ویژه بدخیمی سلول سنگفرشی و همچنین ارزیابی وضعیت سلامت یا نقصان سلولهای بنیادی لیمبوس قرنیه در مواردی مثل سوختگی های شیمیایی، بیماریهای مادرزادی و ترومای قبلی است. بررسی و درجه بندی متاپلازی اسکواموس (Squamous Metaplasia) از کاربردهای دیگر آن است.

بانک چشم مرکز ارجاعی و اصلی ترین مرکز نمونه برداری و تفسیر ایمپرشن سیتولوژی چشم در کشور است که توسط متخصص چشم/ فوق تخصص پاتولوژی چشم در همکاری با پاتولوژیست جنرال صورت می پذیرد.