مجله چشم پزشکی بینا، نشریه علمی بانک چشم مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دارای رتبه “علمی-پژوهشی” از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور است که از پاییز سال ۱۳۷۴ تاکنون به صورت فصلنامه انتشار یافته است. مقالات پژوهشی چشم پزشکی از دانشگاهیان و محققان سراسر کشور پس از ارسال به دفتر مجله، توسط داوران مورد بازبینی قرار گرفته و در صورت تأیید و صدور مجوز چاپ، در این مجله انتشار می یابد.