هموطنان عزیز در صورت تمایل جهت تکمیل فرم اهدا میتوانند فرم زیر را پس از چاپ تکمیل نموده و اسکن آن را برای ما ارسال فرمایند یا به صورت حضوری به بانک چشم مرکزی جمهوری اسلامی مراجعه نمایند