قرنیه پیوندی از چشم کسانی تهیه می شود که قبل از مرگ , تمایل خود را به اهدای قرنیه ابراز داشته اند و یا خانواده آنها با  این موضوع موافقت نموده اند . قرنیه های اهدا شده در بانک چشم جمرکزی به دقت معانیه میشوند تا از سلامت آنها اطمینان حاصل شود . بخش فنی و تخصصی بانک چشم مرکزی از بخش های تهیه بافت اهدایی , آزمایشگاه فرآورده و نگهداری بافت , آزمایشگاه سرولوژی , پذیرش ,ارسال و بخش کنترل کیفی اطلاعات تشکیل شده که تمامی ای بخش ها زیر نظر مسئول فنی تخصصی بانک چشم و بر اساس استاندارد های بین المللی فعالیت میکنند . پس از فرآیند بافت (مراحل فرآوری و ارسال بافت) قرنیه اسکلرا در بانک چشم نگهداری می شوند تا یر اساس اعلام نیاز مراکز و پزشکان مورد تایید جهت عمل پیوند ارسال شوند  .

قرنیه فرآوری شده یا به همراه کره چشم جهت پیوند ارسال می گردد که در این حالت حداکثر ۲۴ تا ۴۸ ساعت در دمای ۴ درجه سانتی گراد در محیز مرطوب قابل نگهداری می باشد و یا قرنیه از کره چشم جدا شده و در درون محلول های نگهدارنده (مغذی) در دمای ۴ درجه سانتی گراد درون یخچال نگهداری می شود .

قرنیه جدا شده درون ئمحلول ۷ تا ۱۰ روز قابل نگهداری است , قرنیه های نگه داری شده درون محلول عمدتا جهت شهرستان ها ارسال می شود که مدت نگهداری بیشتری ایجاب می نماید  .

محلول نگهدارنده حاوی مواد مغزی جهت زنده ماندن بافت قرنیه , الکترولیتهای مختلف و آنتی بیوتیک میباشد