عوارض حین عمل پیوند نفوذی قرنیه که عبارتند از :

نارسایی اولیه قرنیه دهنده (Early Graft Failure)

  • پس از پیوند قرنیه به روش نفوذی یا لایه‌ای خلفی درجاتی از ادم قرنیه در روزهای اول مشاهده می‌شود که با گذشت زمان برطرف می‌گردد. علت ایجاد این ادم، اختلال گذرا در سلول‌های اندوتلیال قرنیه است که در فاصله بین تهیه بافت تا پیوند قرنيه رخ می‌دهد. همانطور‌که ذکر شد این ادم گذراست و معمولا بعد از4-2 هفته برطرف می‌گردد. اما در صورت باقیماندن ادم و شفاف نشدن قرنیه تشخیص نارسایی اولیه پیوند مطرح می‌شود که به دلایل مختلف از جمله استفاده از قرنیه با کیفیت نامناسب و یا آسیب شدید سلول‌های اندوتلیالی حین عمل می‌باشد. در این‌صورت تنها اقدام قابل انجام، تعویض قرنیه پیوند شده ‌است.

عوارض حین عمل پیوند لایه‌ای خلفی (DSAEK)

  • آسیب بافت دهنده: از آنجاییکه در پیوند قرنيه به روش DSAEK یک صفحه به قطر 8 میلی‌متر از یک برش 5/3 میلی‌متری وارد چشم می‌شود نیاز به تاکردن این صفحه می‌باشد. در حین تاکردن و وارد کردن قرنیه دهنده، تعدادی از سلول‌های اندوتلیالی قرنيه دهنده آسیب می‌بینند که در صورت شدید بودن می‌تواند منجر به نارسایی اولیه پیوند شود.
  • پشت و رو باز شدن قرنیه دهنده: همانطوری‌که ذکر شد برای وارد کردن قرنیه دهنده از یک برش کوچک نیاز به تاکردن آن می‌باشد. این قرنیه در داخل چشم باز شده تا در محل خود ثابت شود. امکان بازشدن معکوس قرنیه دهنده در داخل چشم وجود دارد در صورتی‌که جراح متوجه این مساله نشود و قرنیه دهنده به‌صورت پشت و رو در محل ثابت شود شکست اولیه پیوند رخ خواهد داد.