اتاق قدامی کاذب

شفافیت قرنیه دهنده پس از جراحی DALK زمانی ایجاد می‌شود که غشا گیرنده به قرنیه دهنده چسبیده و سلول‌های اندوتلیال آن مایع را از بافت پیوند شده خارج نماید. گاهی اوقات پس از عمل، غشا دسمه گیرنده به بافت پیوند شده روی آن نمی‌چسبد که منجر به ادم قرنیه، کدورت آن و از این رو کاهش دید مي‌شود. شایع‌ترین علت نچسبیدن غشا دسمه به قرنیه دهنده سوراخ‌هایی است که در حین عمل در این غشا ایجاد می‌شود. معمولاً با تزریق هوا در اتاق قدامی این غشا به قرنیه دهنده چسبیده باعث شفافیت آن می‌شود. اما گاهی اتاق قدامی کاذب پابرجا باقیمانده و نیاز به تعويض قرنيه و انجام پیوند نفوذی می‌شود.

عوارض زودرس پس از عمل DSAEK نچسبیدن بافت دهنده به قرنیه گیرنده

وجود این عارضه باعث عدم شفافیت قرنیه گیرنده پس از عمل می‌شود، تزریق هوا به داخل اتاق قدامی با استفاده از دستگاه اسلیت لامپ و یا در اتاق عمل معمولاً منجر به برطرف شدن این عارضه می‌گردد. در غیر این صورت تکرار عمل جراحی DSAEK و یا تبدیل آن به پیوند نفوذی کامل ضرورت می‌یابد.

عوارض دیررس پس از عمل پیوند نفوذی قرنیه

شامل آب سیاه، آب‌مروارید، واکنش دفع پیوند، آستیگماتیسم بالا، عوارض مربوط به بخیه، زخم عفوني بافت پيوند شده، پیدایش عروق جدید و بازشدن زخم جراحی در اثر ضربه می‌باشد. علت ایجاد آب‌سیاه و آب‌مروارید معمولاً به علت استفاده طولانی‌مدت از قطره استرویید می‌باشد. در صورت افزایش فشار داخل چشم، کم کردن و یا قطع استرویید و استفاده از داروهای کاهنده فشار معمولاً منجر به کنترل فشار داخل چشم می‌شود. پیدایش عروق جدید می‌تواند به علت بیماری زمینه‌ای چشم مانند ورم ملتحمه بهاره و یا شل شدن آن باشد. ایجاد این عروق خطر واکنش دفع پیوند را افزایش می‌دهد.

بازشدن زخم جراحی در اثر ضربه

در پیوند نفوذی، استحکام زخم هیچ گاه به حد طبیعی برنمی‌گردد. از این رو چشم‌هایی که تحت پیوند قرنیه نفوذی قرار گرفته‌اند مستعد از هم گسیختگی در اثر ضربات هر چند خفیف می‌باشند. رخداد این عارضه معمولاً با خروج عدسی، مایع زجاجیه و آسیب شدید شبکیه همراه است که باعث از دست رفتن شدید و دایمی دید می‌گردد. از این رو به افرادی که تحت پیوند نفوذی قرنیه قرار گرفته‌اند توصیه می‌شود که همواره یک عینک با اندازه و استحکام مناسب روی چشم داشته باشند تا در صورت وارد شدن ضربه از این عارضه فاجعه بار جلوگیری شود.

عوارض دیررس پس از پیوند لایه‌ای قدامی عمیق

شامل آب سیاه و آب‌مروارید، در صورت استفاده طولاني مدت از قطره‌هاي کورتون، آستیگماتیسم بالا، واکنش دفع پیوند در لایه استروما، زخم عفوني بافت پيوندي، پاره شدن بخیه و ایجاد عروق شديد می‌باشد. عارضه دیررسی که به طور منحصر به فرد پس از پیوند لايه‌اي عميق قدامي رخ می‌دهد شامل کدورت سطح بینابینی و چین خوردگی در غشا دسمه می‌باشد. يکي ديگر از عوارض منحصر به اين نوع پيوند ايجاد عفونت سطح بينابيني معمولاً در اثر عوامل قارچي مي‌باشد. هر دو این عوارض می‌تواند منجر به کاهش دید گردد که در صورت شدید بودن نیاز به جراحی پیوند نفوذی را ایجاد می‌کند.

عارضه دیررس پس از پیوند لایه‌ای خلفی

علاوه بر احتمال ایجاد گلوکوم و کاتاراکت که در بالا بحث شد، واکنش دفع پیوند از نوع اندوتلیالی و نارسایی پیوند از عوارض دیررس پس از عمل DSAEK می‌باشد.