قوز قرنیه و علائم آن
قوز قرنیه
1.
#
كراتوكونوس: برجستگي قرنيه به سمت قدام و نازكي استروماي آن از ويژگي هاي قوز قرنيه مي باشد .
علامت مونسون
2.
#
علامت مونسون (Munson’s sign) در کراتوکونوس: برآمدگی پلک تحتانی در نگاه به پایین
خطوط وگت
3.
#
خطوط وگت (Vogt lines) به صورت خطوط عمودی در استرومای خلفی و غشای دسمه مشاهده می شود و ناشی از استرس مکانیکی به علت برجستگی قرنیه به سمت جلو می باشد.
علامت ریزوتی
4.
#
علامت ریزوتی (Rizzuti’s Sing): وقتی با چراغ قوه قلمی نور از سمت تمپورال به قرنیه تابانده می شود، تجمع نور به صورت شفاف نزدیک لیمبوس نازال دیده می شود
حلقه فلشر
5.
#
حلقه فلشر (Fleischer’s Ring): ناشی از رسوب آهن در اطراف قاعده مخروط قوز قرنیه است که به صورت حلقه کامل یا ناکامل ممکن است دیده شود.