پرسش و پاسخ
تعریف پیوند قرنیه چیست ؟
چه پیوندی موفق محسوب میشود ؟
آیا پیوند قرنیه انواع مختلف دارد ؟
چرا پیوند لایه ای انجام میشود ؟
آیا پیوند لایه ای مزیتی بر پیوند تمام ضخامت دارد ؟
آیا پیوند لایه ای قدامی خود انواع مختلف دارد ؟
پیوند نفوذی تمام ضخامت چگونه انجام می شود ؟
پیوند لایه ای سطحی چیست ؟
در چه مواردی پیوند لایه ای خلفی انجام می شود ؟
پیوند دزک چیست و چگونه انجام میشود ؟
پیوند دزک چه مزایایی دارد ؟
پیوند دمک ( DMEK ) چیست ؟
عارضه جابجایی لنتیکول در عملهای دزک و دمک چیست ؟
آیا احتمال دارد لنتیکول پیوند شده در عمل دزک به استرومای قرنیه گیرنده نچسبد ؟
پیوند لایه ای قدامی به چه روشهایی انجام میشود ؟ (نامگذاری روشها)
چه مدت بعد از پیوند تمام ضخامت قرنیه دید ثابت میشود؟
آیا امکان عمل همزمان آب مروارید و پیوند لایه ای خلفی وجود دارد؟
عامل ایجاد بینایی چه میباشد؟
آیا قبل از پیوند قرنیه لازم است از نظر تطابق با قرنیه اهدا شده بررسی انجام گردد؟
عوارض پیوند قرنیه چه مواردی هستند؟
عوارض حین عمل پیوند قرنیه چه هستند؟
عوارض پس از عمل پیوند قرنیه چه هستند؟
آيا قبل از پيوند قرنيه لازم است از نظر تطابق با قرنيه اهدا شده بررسي انجام گردد؟
علايم پس زدن پيوند چه هستند؟
در صورت وجود علايم رد پيوند، چه تشخيص‌هاي ديگري مي‌تواند مطرح باشد؟
در صورت وجود علايم رد پيوند چه اقداماتي لازم است؟
- احتمال موفقيت پيوند قرنيه چقدر است؟
- علت موفقيت بالاي پيوند قرنيه چيست؟
انواع رد پيوند قرنيه چه هستند؟
چه مدت پس از عمل پيوند قرنيه، لازم است از قطره‌هاي چشمي استفاده شوند؟
آيا لازم است قطره‌ها در زمان خواب نيز چکانده شوند؟
طريقه صحيح ريختن قطره را توضيح دهيد.
پس از انجام پيوند قرنيه، از مصرف چه غذاهايي بايد پرهيز شود؟
نماز خواندن پس از عمل چگونه بايد باشد؟
چه زمان پس از عمل مي‌توان حمام کرد
چه مدت پس از عمل مي‌توان اعمال زناشويي را انجام داد؟
آيا مي‌توان بعد از عمل، مسافرت با هواپيما داشت؟
آيا مي‌توان بعد از عمل، تلويزيون تماشا کرد؟
آيا بلند کردن اشيا بعد از عمل ممنوع است؟
چه زمان بعد از عمل، بخيه‌ها کشيده خواهد شد؟
آيا مي‌توان تمام چشم را پيوند زد؟
چه کساني مي‌توانند قرنيه خود را اهدا کنند؟
آيا قرنيه قابل خريد و فروش است؟
آيا اهدا قرنيه، در ظاهر متوفي اثر خواهد گذاشت؟
چه زماني مي‌توان قرنيه فرد متوفي را جدا کرد؟
قرنيه مصنوعي چيست؟
پرسش خود را مطرح کنید.