محل تامین قرنیه
  • برنیه پیوندی از چشم کسانی تهیه می شود که قبل از مرگ، تمایل خود را به اهدای قرنیه ابراز داشته اند و یا خانواده آنها با این موضوع موافقت نموده اند. قرنیه های اهدا شده در بانک چشم به دقت معاینه می شوند تا از سلامت آنها اطمینان حاصل شود. بخش فنی و تخصصی بانک چشم از بخش هاي تهیه بافت اهدایی، آزمایشگاه فرآوری و نگهداری بافت، آزمايشگاه سرولوژی، پذیرش، ارسال و بخش کنترل کیفی اطلاعات تشکیل شده که تمامی این بخش ها زیرنظر مسوول فنی- تخصصی بانک چشم و براساس استانداردهای بین المللی فعالیت می کنند. پس از فرآوری بافت (رجوع شود به مراحل فرآوری و ارسال بافت) قرنیه و اسکلرا در بانک چشم نگهداری می شوند تا براساس اعلام نیاز مراکز و پزشکان مورد تایید جهت عمل پیوند ارسال شوند.

  • قرنیه فرآوری شده یا به همراه تمام کره چشم جهت پیوند ارسال می گردد که در این حالت حداکثر 24 تا 48 ساعت در دماي 4 درجه سانتي گراد در محيط مرطوب قابل نگهداری مي باشد و یا قرنیه از کره چشم جدا شده و درون محلول های نگهدارنده (مغذی) قرار گرفته و در دماي 4 درجه سانتی گراد درون یخچال نگه داری می شود قرنیه جدا شده درون محلول 7 تا 10 روز قابل نگه داری است. قرنیه های نگه داری شده درون محلول عمدتاً جهت شهرستانها ارسال می شود که مدت نگهداری بیشتری را ایجاب می نماید. محلول های نگهدارنده حاوی مواد مغذی جهت زنده ماندن بافت قرنیه، الکترولیت های مختلف و آنتی بیوتیک مي باشند.